Caută doctor

Criterii internare

criterii_internare

Criterii de internare
Criterii de prioritizare la internare
Criterii de internare
 1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.
 2. În funcție de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
  a) spitalizare continuă cu o durată de peste 24 ore;
  b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic.
 3. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
  a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
  b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
  c) disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
  d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
 4. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
 5. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
  a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore;
  b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în spitalizarea de zi.
 6. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în spitalizarea de zi.
 7. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:

– medicul de familie,

– medicul de specialitate din unităţi sanitare, indiferent de forma de organizare

– medicii din unităţile de asistenţă medico-socială,

– medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,

– medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi spitalizare de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică,

– medicii de medicina muncii.

Criterii de prioritizare la serviciile oferite de ELYTIS Hospital
CRITERII INTERNARE CHIRURGIE PEDIATRICĂ
CRITERII INTERNARE SPECIALITĂŢI MEDICALE
CRITERII INTERNARE SPECIALITĂŢI CHIRURGICALE
CRITERII INTERNARE OBSTETRICĂ+GINECOLOGIE
CRITERII INTERNARE CARDIOLOGIE
CRITERII INTERNARE ÎNGRIJIRI MEDICALE PALIATIVE
SPITALIZARE DE ZI ADULŢI ŞI COPII
 1. Diagnosticul nu poate fi stabilit şi respectiv aplicat în spitalizarea de zi;
 2. Tratamentul nu poate fi stabilit şi respectiv aplicat în spitalizarea de zi;
 3. Alte situaţii justificate de către medicul care efectuează şi avizate de Şef Secţie sau Director Medical