Caută doctor

Centru de tratament al obezităţii

Centru de Tratament al Obezităţii

Chirurgia bariatrică este cel mai eficient tratament pentru scăderea în greutate, dar și al bolilor asociate obezității (diabet zaharat
tip 2, hipertensiune arterială, apnee în somn, dislipidemie, steatoză hepatică, etc.).

Cu toate acestea, există anumite criterii pe care un pacient trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de o intervenție bariatrică.

După o serie de investigaţii complexe efectuate de către o echipă multidisciplinară dedicată, se poate stabili clar indicaţia de operaţie.

Spitalizarea şi recuperarea sunt de scurtă durată pentru că operaţia se efectuează laparoscopic.

Efectele chirurgiei bariatrice sunt vizibile încă din prima lună postoperator iar bolile asociate se ameliorează sau chiar pot fi tratate complet: dispare diabetul zaharat, se reduce tratamentul hipertensiunii arteriale şi al apneei de somn.

International Details

NOBEZ – The Bariatric Surgery Center provides the most effective treatment for weight loss as well as diseases associated with obesity (type 2 diabetes, hypertension, sleep apnea, dyslipidemia, liver steatosis, etc.). Any patient wishing to undergo surgical treatment of obesity must meet certain criteria. After a series of complex investigations conducted by a dedicated multidisciplinary team, the operation indication can be clearly established. Irrespective of the technique used, hospitalization and recovery are of short duration because interventions are performed laparoscopically. The effects of bariatric surgery are visible from the first month postoperatively, and the associated diseases, improve or even can be completely treated: diabetes disappears, reduces the treatment of high blood pressure and sleep apnea.

For patients meeting the surgical criteria, bariatric surgery has proven to be the most effective method for significantly lowering weight. Like any other surgery, it has risks and requires significant lifestyle changes.

Bariatric surgery results in weight loss either by restricting the amount of food that the stomach can store or by malabsorption of nutrients or a combination of these. These procedures also cause hormonal changes.

GASTRIC BALLOON - INSERTED ENDOSCOPICALLY
GASTRIC SLEEVE (LONGITUDINAL GASTRECTOMY)
GASTRIC PLICATION
GASTRIC BYPASS
RISKS